x Comunicació oral x Mapes i plànols x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Fonts primàries