x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp