x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Comunicació oral x Sortides i treball de camp