x Fonts primàries x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp