x Fonts primàries x Comunicació oral x Sortides i treball de camp