x Fonts primàries x Mapes i plànols x Comunicació oral