x Fonts primàries x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Comunicació oral x Sortides i treball de camp