x Fonts primàries x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp