x Fonts primàries x Taules i gràfics x Comunicació oral x Mapes i plànols