x Fonts primàries x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Mapes i plànols