x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Comunicació oral