x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Mapes i plànols