x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Fonts primàries x Sortides i treball de camp x Animacions i simulacions