x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols x Taules i gràfics