x Comunicació oral x Fonts primàries x Imatge, so i vídeo