x Comunicació oral x Fonts primàries x Resolució de problemes