x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Treball en context x Animacions i simulacions