x Comunicació oral x Mapes i plànols x Animacions i simulacions