x Comunicació oral x Mapes i plànols x Fonts primàries x Animacions i simulacions