x Comunicació oral x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp