x Comunicació oral x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Fonts primàries x Animacions i simulacions