x Comunicació oral x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Eines TIC