x Comunicació oral x Taules i gràfics x Fonts primàries x Animacions i simulacions