x Comunicació oral x Taules i gràfics x Mapes i plànols