x Comunicació oral x Taules i gràfics x Mapes i plànols x Animacions i simulacions x Sortides i treball de camp