x Fonts primàries x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp