x Fonts primàries x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Comunicació oral