x Fonts primàries x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp