x Taules i gràfics x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp