x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Comunicació oral