x Animacions i simulacions x Taules i gràfics x Fonts primàries x Mapes i plànols x Comunicació oral