x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Mapes i plànols x Sortides i treball de camp