x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Sortides i treball de camp