x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Fonts primàries x Taules i gràfics x Mapes i plànols