x Comunicació oral x Animacions i simulacions x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Sortides i treball de camp