x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Indagació i recerca