x Comunicació oral x Literatura x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita