x Comunicació oral x Material manipulable x Comunicació escrita