x Comunicació oral x Material manipulable x Comunicació escrita x Indagació i recerca