x Comunicació oral x Material manipulable x Comunicació escrita x AICLE/CLIL/EMILE