x Comunicació oral x Material manipulable x Mapes i plànols