x Comunicació oral x Material manipulable x Gestió d'informació x Experimentació x AICLE/CLIL/EMILE