x Comunicació oral x Material manipulable x Gestió d'informació x AICLE/CLIL/EMILE