x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Mapes i plànols