x Comunicació oral x Material manipulable x Experimentació x Gestió d'informació