x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Animacions i simulacions