x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Comunicació escrita x Representacions i models