x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Representacions i models