x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Fonts primàries x Taules i gràfics