x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols